Vo videu vám prinášame posolstvo predsedu Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Teda Wilsona k tematike pandémie COVID-19.

Bohoslužby - Sobota

Sobotná škola: nebude
09:00 - 10:30 do 65 rokov   
11:00 - 12:30 pre 65+ rokov

Priame prenosy z modlitební
Cirkvi adventistov siedmeho dňa

https://www.casd.sk/priamyprenos/